Voorwaarden

De volgende Algemene Verkoopvoorwaarden regelen het aanbod en de verkoop van producten en/of diensten op de e-commerce Website http://www.efeel.co (“Website”). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt.

Media Leaders sro, een bedrijf geregistreerd in Slowakije (ondernemingsregisternummer 46 406 999, belastingcode en btw-nummer SK2023368787, heeft zijn statutaire zetel in Slowakije, Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica. Media Leaders is de houder van de e-commerce Website gevoel

1. Gebied van websitetoepassing

1.1 Het online winkelgevoel is gereserveerd voor detailhandelsverkopen. Efeel biedt producten uitsluitend te koop aan aan klanten "eindgebruikers", oftewel "Consumenten". Het wordt beschouwd als een "consument" elke persoon die goederen koopt voor doeleinden die geen verband houden met een commerciële, ambachtelijke of professionele activiteit die in zijn bedrijf wordt uitgevoerd. Als de gebruiker geen "consument" is, wordt verzocht om het plaatsen van bestellingen in de online winkel te vermijden; Efeel behoudt zich het recht voor om bestellingen van gebruikers die geen "Consument" zijn en bestellingen die niet in overeenstemming zijn met het zakelijke beleid van efeel niet te verwerken.

1.2 Alle informatie op de Website vormt geen bindend aanbod voor de verkoop van producten in welk land of welke locatie dan ook.

Producten die op de website te koop worden aangeboden, kunnen alleen worden gekocht en verzonden naar klanten die wereldwijd wonen en als bestemming aangeven.

1.3 De aankoop van de Producten op de Website is toegestaan aan personen die garanderen dat ze minstens achttien (18) jaar oud zijn en in staat zijn om juridisch bindende contracten te sluiten.

1.4 De verkoop van de Producten op de Website vormt een overeenkomst op afstand die wordt beheerst door de artikelen 50 en volgende. van het Slowaakse wetsdecreet N. 206 van 6 september 2005 (“Consumentencode”) en door het Slowaakse wetsdecreet N. 70 van 9 april 2003, dat de regulering van elektronische handel bevat

1.5 Algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn, zijn die welke zijn gepubliceerd op de datum van verzending van de inkooporder. Ze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd in verband met mogelijke wijzigingen in de regelgeving. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum van publicatie op de website

2. Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en het sluiten van het contract

2.1 Engels is de beschikbare taal om het contract af te sluiten. Het contract wordt gesloten in de landen van de Europese Unie, zoals gespecificeerd in de bovenstaande paragraaf 1.2

2.2 De Klant is verplicht deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen. De Klant wordt aangemoedigd om een kopie ervan te downloaden, op te slaan of af te drukken, evenals informatie over het Herroepingsrecht en alle andere informatie die efeel op de Website verstrekt, zowel voor als tijdens het aankoopproces.

2.3 Om de aankoop van een of meer Producten op de Website af te ronden, moet de Klant het Bestelformulier invullen en elektronisch verzenden volgens de instructies die op de Website verschijnen tijdens de bestelfasen

2.4 Door het indienen van een Bestelformulier via de Website (forward), aanvaardt en stemt de Klant onvoorwaardelijk in met deze Algemene Verkoopvoorwaarden in zijn contract met efeel. In geval van onenigheid over bepaalde voorwaarden in deze Algemene Verkoopvoorwaarden, wordt de gebruiker uitgenodigd om geen bestelformulier voor aankoop op de Website in te dienen

2.5 Efeel zal de Bestelformulieren in overeenstemming met de wet in een database opslaan. De Klant kan toegang krijgen tot zijn Bestelformulier, via de rubriek " http://www.efeel.co/user/in "op de Website

2.6 Zodra de klant zijn bestelling heeft geplaatst, stuurt efeel een e-mail met de bevestiging van de orderinvoer om de ontvangst ervan te bevestigen.
Deze e-mail toont een uittreksel van de essentiële elementen van de bestelling: persoonlijke gegevens ingevoerd door de klant, afleveradres, details van de bestelde producten (omschrijving en aantal), prijsdetails, betalingswijze, leveringskosten, eventuele bijkomende kosten als informatie over het herroepingsrecht en een samenvatting van de algemene verkoopvoorwaarden. De Klant verbindt zich ertoe de juistheid te verifiëren en eventuele correcties door te geven via de e-mail [email protected]
Dit e-mailbericht houdt geen aanvaarding van de bestelling in, maar slechts de bevestiging van de juiste ontvangst ervan door de juiste systemen van efeel. De klant vindt er ook zijn persoonlijke "Bestelnummer", dat moet worden gebruikt in elke andere volgende communicatie met gevoel.

2.7 Het contract tussen efeel en de Klant komt pas tot stand wanneer efeel bevestigt dat de Bestelling is geaccepteerd per e-mail "Order- en verzendbevestiging"

2.8 Elke e-mail die naar de Klant wordt gestuurd ter bevestiging van de status van zijn bestelling (zoals een e-mail met "Verzoek om meer informatie" of e-mail van "Melding van vertraging in de levering"), of mondelinge communicatie over de bestelling, mag niet worden beschouwd als een aanvaarding ervan.
De voltooiing van het contract vindt plaats met de verzending van de bestelde producten, tenzij feelel de niet-aanvaarding ervan niet aan de klant heeft medegedeeld, of de klant heeft verzocht om de annulering ervan.

2.9 Efeel behoudt zich het recht voor om bestellingen die onvoldoende solvabiliteitsgarantie geven of die onvolledig of onjuist zijn, te weigeren of te beperken. Evenals bestelling gerelateerd aan producten die niet meer beschikbaar zijn (niet op voorraad)
In deze zinnen deelt feelel zo snel mogelijk per e-mail aan de Klant mee dat het contract niet is gesloten en dat de bestelling niet is aanvaard, met opgave van de redenen van weigering.
In het geval van een reeds voltooide betaling, voorziet efeel erin om de Klant het reeds in rekening gebrachte bedrag terug te betalen met een terugboeking van de transactie (zie art. 13. Terugbetalingsmethode)
Efeel behoudt zich ook het recht voor om bestellingen te weigeren van elke Klant met wie Efeel een lopend juridisch geschil heeft met betrekking tot een eerdere bestelling. Efeel kan elke bestelling annuleren als er frauduleuze activiteiten worden vermoed en kan weigeren bestellingen van klanten met een eerdere frauduleuze bestelgeschiedenis te verwerken

3. Productinformatie en productbeschikbaarheid

3.1 De belangrijkste kenmerken van elk product worden weergegeven op elke "Productinformatiepagina" op basis van informatie die door fabrikanten wordt verstrekt. Efeel behoudt zich het recht voor om elke Productinformatiepagina zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3.2 Efeel zal haar best doen om afbeeldingen zo goed mogelijk bij de te koop aangeboden producten weer te geven.
De kleuren van de producten kunnen echter afwijken van de echte, afhankelijk van de instellingen van de computersystemen die door de gebruiker worden gebruikt.
De afbeeldingen in de Productspecificaties kunnen ook verschillen in kleurtint, maat of in verband met eventuele productaccessoires. Voor de toepassing van de koopovereenkomst prevaleert de beschrijving van het product in het bestelformulier dat door de klant is verzonden

3.3 Op de Website kan ook ondersteunende informatie voor de aankoop van algemene aard worden weergegeven, zoals die bijvoorbeeld te vinden is, of in de Koopgids Woordenlijst.
Deze informatie wordt verstrekt als eenvoudig generiek informatief materiaal, dat niet overeenkomt met de werkelijke kenmerken van een enkel product. Voor de toepassing van de koopovereenkomst prevaleert de beschrijving van het product in het door de klant verzonden bestelformulier.

3.4 Op de "Productinformatiepagina" voor elk product is er een speciale sectie met informatie over "Productbeschikbaarheid". De Klant kan alleen producten kopen met de volgende vermelding “In Voorraad”.
In het geval dat de productstatus " Niet op voorraad " is, kan de klant doorgaan met de reservering van het product en het gevoel hebben dat hij namens de klant het bij de leverancier zal bestellen. Wanneer het product beschikbaar is, zal feelel de Klant hiervan op de hoogte stellen via e-mail.

3.5 Houd er rekening mee dat het toevoegen van een product aan de winkelwagen niet betekent dat het product automatisch wordt gereserveerd voor de klant.
Het product is nog steeds beschikbaar voor aankoop door andere klanten tot de indiening en de orderbevestiging door efeel, overeenkomstig deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Het kan afhangen van gelijktijdige inkooporders op de Website. Het is mogelijk om technische redenen dat een “beschikbaar product” na het doorgeven van de bestelling niet meer op voorraad is en daarom moet worden gewacht op een nieuwe levering. In dit geval wordt de klant onmiddellijk per e-mail op de hoogte gebracht (“Product gereserveerd” of “leveringsvertraging”) en kan hij op elk moment voorafgaand aan de verzending van het product verzoeken om de bestelling te annuleren door op de knop “annuleren” te klikken in de e-mail.

3.6. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde Product, wordt de Klant onmiddellijk en in elk geval binnen dertig (30) dagen vanaf de dag volgend op de verzending van de bestelling per e-mail op de hoogte gebracht. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden, voorziet efeel gelijktijdig in het terugbetalen van het reeds in rekening gebrachte bedrag aan de Klant met een terugboeking van de transactie. (zie paragraaf hieronder: 13. Terugbetalingsprocedures)

4. Prijs, verzendkosten, belastingen en heffingen

4.1 Alle op de Website gepubliceerde prijzen zijn in € (euro). Ze zijn inclusief btw (20%) als de Producten worden verzonden en geleverd binnen de Europese Unie. De Prijs is exclusief btw als de Producten worden verzonden en geleverd buiten de Europese Unie (indien beschikbaar).

4.2 Efeel behoudt zich het recht voor om de prijs van Producten op elk moment te wijzigen. Het is wel te verstaan dat de prijs van het Product die aan de Klant in rekening wordt gebracht, de prijs is die op de Website wordt getoond op het moment van het plaatsen van de Bestelling. Eventuele verhoging of verlaging na verzending van de bestelling, wordt niet in behandeling genomen.

4.3 De productprijs is exclusief verzendkosten. De leveringskosten worden aan de klant in rekening gebracht en worden door de klant samen met de betaling van de totale bestelprijs betaald.
Het bedrag voor alle bestellingen is 5 eur (inclusief btw) in de winkelwagen tijdens de online aankoopprocedure en vóór de afsluiting ervan, evenals in de e-mail "Order- en verzendbevestiging".

4.4 De totale bestelprijs (met een aparte aanduiding van de leveringskosten en eventuele andere extra kosten) wordt altijd weergegeven in de winkelwagen aan het einde van de aankoopprocedure". Dit totaal (dat aan de klant wordt aangegeven in "Bestellingsinvoer bevestiging" en in "Bestellings- en verzendingsbevestiging"-e-mails), is het totale bedrag dat de klant verschuldigd is met betrekking tot de aankooporder. Niets is door de klant verschuldigd voor meer dan dit bedrag, met uitzondering van eventuele douanerechten (zie onderstaande paragraaf) .

4.5 Verzending naar een aantal zeer specifieke bestemmingen kan extra vergoedingen en kosten met zich meebrengen die door de ontvanger worden gedragen en worden betaald bij de levering van producten rechtstreeks aan de belasting- en douaneautoriteiten of aan de koerier. De Klant vrijwaart Feel van dergelijke belastingen, heffingen en heffingen. Alle mogelijke belastingen, heffingen, onkosten of andere rechten die worden opgelegd door de wetten van elk specifiek land waarin de Producten worden verzonden en afgeleverd, zijn echter volledig voor rekening van de Klanten.

5. Hoe te kopen?

5.1 Product kopen op de Website is mogelijk met of zonder registratie. Door de registratie kan de Klant een reeks aanvullende diensten krijgen door een Persoonlijk Profiel aan te maken.

5.2 Op de online Catalogus kiest de Klant de beschikbare en bestelbare producten uit en voegt deze toe aan de Winkelwagen, zoals beschreven in de relevante "Productinformatiepagina". Tijdens het invoeren van de bestelling moet de Klant bepaalde persoonlijke informatie verstrekken (persoonlijke gegevens, gegevensbestemming, vast nummer en mobiel nummer, e-mailadres); en voer geldige gegevens in van de creditcard waarvoor wettelijk verantwoordelijk is, of andere betaalmethoden (zoals voorzien in deze Algemene Verkoopvoorwaarden).

5.3 Efeel behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie en documentatie op te vragen om de identiteit en eigendom van de Klant vast te stellen om de betaling uit te voeren. De Klant garandeert dat alle verstrekte informatie waar, nauwkeurig en volledig is (zie de volgende paragraaf over Betaalmethode).

5.4 Na het plaatsen van de bestelling (doorgestuurd), wordt de Klant uitgenodigd om een elektronische kopie ervan af te drukken of op te slaan en toch de huidige algemene verkoopvoorwaarden te behouden, in overeenstemming met de bepalingen inzake verkoop op afstand

5.5 De Klant die de bestelling heeft geplaatst met een Log In (betekent dat hij een geregistreerde Klant is en zijn eigen profiel heeft aangemaakt).

5.6 Na bevestiging aan de klant van de correcte ontvangst van het bestelformulier (zie punt 2.6), verwerkt efeel de bestelling en verifieert het de door de klant ingevoerde gegevens, de betalingswijze, de voorbereiding van de producten in het magazijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn om telefonisch contact met de klant op te nemen of om aanvullende documentatie te vragen (zie paragraaf Betaalmethode)

5.7 Efeel communiceert de aanvaarding van de bestelling door het verzenden van de e-mail "Order- en verzendingsbevestiging" met een samenvatting van de informatie die al in het Bestelformulier staat: doelgegevens, beschrijving en hoeveelheid bestelde producten, betalingsmethode, gegevenslevering.

5.8 In geval van weigering wordt de Klant door efeel zo snel mogelijk (en in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van de bestelling) op de hoogte gebracht door een e-mail te sturen met de reden voor het annuleren van de bestelling. In het geval van een reeds voltooide betaling, voorziet efeel contextueel in terugbetaling van het reeds in rekening gebrachte bedrag aan de Klant met een terugboeking van de transactie (zie art. 10. Terugbetalingsmethode)

6. Betaalmethoden

Zoals vermeld in paragraaf 4.2 (Productprijs, verzendkosten, belastingen en heffingen) Houd er rekening mee dat alle transacties, inclusief valuta, worden omgezet in euro's na betaling door de klant.

6.1 Creditcardbetaling

6.1.1 In geval van betaling met Creditcard, wordt het bedrag dat betrekking heeft op de aankoop onmiddellijk gedebiteerd door de Bank, bij het sluiten van de transactie die de Klant online heeft uitgevoerd.

6.1.2 Op het moment van het plaatsen van de bestelling door de klant, wordt de websessie doorgestuurd van de Website naar een veilige pagina op de website van GP WEBpay (SSL). Op een dergelijke Website kan de Klant de betaling van de Prijs voltooien
Op geen enkel moment tijdens het aankoopproces kan EFEEL informatie over de creditcard van de Klant kennen. De gegevens zijn niet toegankelijk voor EFEEL of derden, noch op het moment van het plaatsen van een bestelling of in latere tijden. Geen enkel archief van EFEEL bewaart dergelijke gegevens. EFEEL kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus of illegaal misbruik door derden, tegen betaling van producten die op de Website zijn gekocht

6.1.3 EFEEL behoudt zich het recht voor om de klant per e-mail te vragen een kopie van de voor-/achterkant van een geldige identiteitskaart op te sturen. In het e-mailverzoek wordt aangegeven binnen welke termijn het document door EFEEL moet zijn ontvangen. Deze termijn zal in ieder geval niet langer zijn dan 5 werkdagen. In afwachting van het gevraagde document wordt de bestelling opgeschort. In geval van een verzoek is de Klant gehouden alle gevraagde documenten binnen de gestelde termijn te verzenden. Als EFEEL deze documenten niet binnen de gevraagde tijd ontvangt zoals in het e-mailverzoek of ongeldige of verlopen documenten ontvangt. Het contract zal op grond van en voor de doeleinden van art. 1456 cc, en de bestelling wordt vervolgens geannuleerd, met uitzondering van het recht op vergoeding van eventuele schade die EFEEL zou kunnen lijden als gevolg van het gedrag van de klant. De beëindiging van het contract, de Klant zal per e-mail op de hoogte worden gebracht, uiterlijk 2 dagen na de deadline voor het indienen van documenten vereist door EFEEL en zal resulteren in de annulering van de bestelling en zal het betaalde bedrag terugkrijgen. Als EFEEL de vereiste documentatie binnen de gespecificeerde tijd ontvangt, zullen de leveringsvoorwaarden, dwz het in ontvangst nemen van het Product door de koerier, aan de Klant worden gecommuniceerd na de bevestiging van de transactie door de Centrale ter voorkoming van frauderisico.

6.1.5 EFEEL kan de gegevens niet kennen en bewaart deze op geen enkele manier die verband houden met de creditcard van de Klant of met enig ander betaalmiddel dat aan die account is gekoppeld).

6.2 Bankoverschrijving

6.2.1 Klanten kunnen betalen via overschrijving. Bestelde goederen worden verzonden nadat wij de betaling hebben ontvangen.

Rekeningnummer : IBAN: SK9802000000002952352651

Bankadres ontvangers:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 Bratislava 25
Slowakije

SWIFT-code (BIC): SUBASKBX

Variabel symbool (referentie) : Uw bestelnummer

7. Verzending:

7.1 De term "zending" verwijst naar het moment waarop Feel het Product toevertrouwde aan de gedefinieerde vervoerder die het product voor zijn rekening neemt (de criteria kunnen variëren afhankelijk van het type van het bestelde product en van de bestemming)

  • Komt meestal binnen 5 werkdagen aan (kan variëren afhankelijk van het land van bestemming)
  • Internationale post 1e klas 'Getekend voor' Bezorging - Internationaal 'Getekend voor '

7.2 Verzendvoorwaarden en Leveringsvoorwaarden worden specifiek vermeld met betrekking tot het individuele product op elke relevante "Productinformatiepagina". De leveringsvoorwaarden gaan in vanaf de datum van verzending van de bestelling, tenzij anders aangegeven

7.3 Indien er meerdere producten tegelijk worden besteld met verschillende beschikbaarheidsstatussen, zal efeel slechts één verzending uitvoeren. De verzending vindt plaats met inachtneming van de langste tijd (bijv. in het geval van 1 product besteld met de status "Niet op voorraad", samen met een product met de status "In voorraad", worden beide producten verzonden met een langere levertijd, namelijk 30 dagen).

8. Levering: kosten en voorwaarden

8.1. Leveringen van producten worden gedaan op het postadres van de bestemming die door de Klant is opgegeven in de Bestelmodule.

Verpakkings- en bezorgkosten

Wereldwijd Standaard - 5 € (Wereldwijde levering)

wereldwijde levering verzending

8.2 De Klant is verplicht eventuele bijzondere kenmerken met betrekking tot de plaats van levering van het Product te melden. In het geval dat verkeerde informatie en details worden verstrekt, zijn de kosten voor rekening van de Klant voor het in rekening brengen van eventuele extra kosten die naar verwachting zullen doorstaan om de levering van het Product te voltooien.

8.3 De levering van de bestelling heeft betrekking op straatniveau. Wij leveren niet aan postbussen, postkantoren en leveren niet aan een derde bedrijf dat zich bezighoudt met transport/expediteurs.

8.4 Alle verantwoordelijkheid en risico voor de gekochte goederen zijn voor rekening van de Klant vanaf het moment dat de Post de handtekening van de ontvangers heeft

8.5 Elk probleem met betrekking tot de fysieke, correspondentie of volledigheid van de ontvangen goederen moet onmiddellijk door de Klant aan feelel worden gemeld en niet later dan 5 dagen vanaf de leveringsdatum door per e-mail te rapporteren aan [email protected]

8.6 In het geval dat de Klant vraagt om het gekochte product opnieuw te verzenden, zal efeel overgaan tot een nieuwe levering, waarbij hij zich het recht voorbehoudt om, naast de kosten, de kosten voor het terugzenden van het product naar efeel te dragen.

8.12 In het geval dat het gekochte product niet is geleverd of vertraging heeft opgelopen met betrekking tot de leveringsvoorwaarden vermeld in de sectie Specificaties, kan de Klant dit melden via de e-mail: [email protected] . feelel zal de klacht onderzoeken en binnen maximaal vijftien (15) werkdagen het resultaat onverwijld per e-mail aan de klant meedelen.

9. Retourneren: herroepingsrecht

9.1 In overeenstemming met de artikelen 64 en volgende. van de consumentenwet (wetsdecreet nr. 206/2005), heeft de klant "Consument" het recht om binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aankoop van het Product zonder boete en zonder opgave van redenen Product. Volgens de voorwaarden gespecificeerd in de volgende punten:

9.2 Efeel verleent de Klant betere voorwaarden dan voorzien in de Consumentencode (waarin staat dat de klant binnen tien dagen een schriftelijke kennisgeving moet sturen, per aangetekende post met ontvangstbewijs) om dit recht uit te oefenen, het volstaat om de wil binnen de 15 werkdagen vanaf de leveringsdatum van het product, via de e-mail: [email protected] Onderwerp: (“Ik wil gebruik maken van het herroepingsrecht)

9.3 Bij het communiceren van de herroeping moet de klant het bestelnummer (uitgegeven op het moment van de aankoop), het product of de producten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wil uitoefenen, vermelden en duidelijk zijn voornemen om de aankoop te herroepen aangeven

9.4 Zodra het herroepingsverzoek via de e-mail is ontvangen, zal de EFEEL-klantenservice de klant onmiddellijk instructies geven over hoe de producten te retourneren. Producten moeten worden verzonden naar het adres van het bedrijf dat op de contactpagina staat.
Het product moet intact, ongebruikt, compleet met alle originele onderdelen en verpakking (tassen en/of verpakking) worden geretourneerd, in overeenstemming met de voorwaarden van de volgende punten 9.5

9.5 Retourneren - Retourzending door de klant

9.6 In het geval dat de herroeping niet is uitgevoerd volgens art. 64 en volgende. Consumentencode en, in het bijzonder, als het product niet compleet is met al zijn onderdelen en/of vergezeld gaat van zijn accessoires en/of elementen die een integraal onderdeel vormen (het label moet bijvoorbeeld nog steeds op producten worden bevestigd met de wegwerpzegel, het is een integraal onderdeel van het product) en/of niet in de originele verpakking zit, of zelfs wanneer het door de klant is beschadigd of gebruikt (de producten zijn niet gedragen, gewassen, gebruikt) anders dan de redelijke grens van due diligence, doet het niet de beëindiging van het contract inhouden en heeft bijgevolg geen recht op terugbetaling van het bedrag dat de Klant voor het Product heeft betaald. Het product blijft ter beschikking van de klant in het magazijn van EFEEL, wachtend op zijn afhaling, terwijl tegelijkertijd het verzoek tot herroeping wordt geannuleerd.

9.7 Overeenkomstig artikel . 67, vierde alinea, van de consumentencode, pas na ontvangst van het product en alleen na verificatie van een positieve naleving van de voorwaarden en procedures om het herroepingsrecht en de integriteit uit te oefenen (zoals gespecificeerd in de bovenstaande paragrafen), zal EFEEL, binnen veertien ( 14) dagen vanaf de datum van ontvangst van het Product, en in ieder geval binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop EFEEL op de hoogte werd gesteld van het verzoek tot herroeping, de door de klant betaalde bedragen terugbetalen. De terugbetaling omvat bezorgkosten, maar niet het bedrag dat is betaald voor de aankoop van "aanvullende bezorgdiensten"

KLACHTENFORMULIER - (moet invullen en verzenden met geretourneerde goederen - 2 jaar garantie toepassen op productdefecten)

FORMULIER INTREKKEN - (moet invullen en verzenden met geretourneerde goederen tot 14 dagen na ontvangst van het product)

10. TERUGBETALINGSPROCEDURES

10.1 De terugbetaling wordt uitgevoerd met een terugboeking van de betalingstransactie (als de klant met creditcard heeft betaald)

10.2 In geval van discrepantie tussen de ontvanger van de producten aangegeven in het bestelformulier en die het bedrag voor de aankoop heeft betaald, zal de terugbetaling van de bedragen, in geval van het herroepingsrecht, worden uitgevoerd door Cool-mania, aan degenen die de betaling hebben gedaan.

10.3 Zoals reeds vermeld in paragraaf 4.2, worden alle transacties die worden gedaan door klanten die in een land van de Europese Unie wonen, omgezet in euro's als gevolg van de betaling door de klant. Voor betalingen in andere valuta dan Euro geeft efeel toch het bedrag terug in Euro, het valutabedrag wordt dan berekend op de verhouding van de verandering op de dag waarop de terugbetaling is gedaan. De wisselkoersrisico's komen dus voor rekening van de klant.

11. Conventionele garantie

11.1 De producten die op de Website worden verkocht, kunnen, afhankelijk van hun aard, worden gedekt door een conventionele garantie die is afgegeven door de producent ("Conventionele garantie"). Op deze garantie kan de Klant enkel jegens de fabrikant een beroep doen. De duur, territoriale uitbreiding, de gebruiksvoorwaarden, de soorten schade en / of defecten die worden gedekt en eventuele beperkingen van de garantie zijn afhankelijk van de individuele fabrikant en worden aangegeven in het garantiecertificaat dat zich in de productdoos bevindt.

De fabrikant van de Producten is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door defecten in dergelijke Producten.
Dit soort garantie is vrijwillig van aard en voegt niets toe, vervangt niet, beperkt of sluit niet uit en heeft geen invloed op de wettelijke garantie

12. Wettelijke garantie van 24 maanden voor de conformiteitsgebreken

12.1 Overeenkomstig de Consumentenwet vallen alle producten die op de Website aan "Consument" worden verkocht ook onder de Wettelijke Garantie van 24 maanden die non-conformiteiten dekt met de vereiste kwaliteit en aangegeven in de contracten (volgens Artikelen 128 ev. Been. Nr. 206/2005). Om in aanmerking te komen voor de garantieservice, moet de Klant het orderbewijs bewaren (“Bestellings- en verzendingsbevestiging”-e-mail of koeriersleveringsbewijs of betalingsbewijs).

12.2 De wettelijke garantie van 24 maanden dekt defecten of non-conformiteit van het product, niet duidelijk op het moment van aankoop, bestaande op het moment van levering van goederen, indien het product correct wordt gebruikt, in overeenstemming is met het beoogde gebruik en zoals vastgesteld door de fabrikant (de bepalingen in de documentatie die uiteindelijk aan het product is toegevoegd.
Het gebrek aan overeenstemming moet worden gemeld, behoudens intrekking van de garantie, binnen twee maanden vanaf de datum waarop het werd ontdekt.

12.3 Goederen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien op het moment van levering aan de consument:

12.4 Zijn daarom uitgesloten van de reikwijdte van de Wettelijke Garantie gebreken vastgesteld door toevallige feiten of verantwoordelijkheid van de Klant of door een gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik en/of gespecificeerd in de technische documentatie die aan het product kan worden bevestigd.

12.5 In geval van een defect of non-conformiteit van het product, zorgt efeel ervoor dat, zonder kosten voor de klant, de conformiteit van het product wordt hersteld: door het product te repareren of te vervangen door een ander met gelijke of betere eigenschappen. Anders met passende prijsverlaging of beëindiging van het contract restitutie van het betaalde bedrag.

12.6 Om in aanmerking te komen voor de Wettelijke Garantie, dient de Klant als eerste het bewijs te leveren van de datum van aankoop en levering van goederen. Het is raadzaam dat de klant, met het oog op dergelijk bewijs, een kopie van de e-mail "Order- en verzendingsbevestiging" bewaart, die als verzonden lijkt of andere documenten die de datum van uitvoering van de aankoop bevestigen (bijvoorbeeld een koeriersbon of bewijs van betaling).

12.7 De Klant moet een specifieke communicatie sturen naar het voelen, die de Eliminatie van non-conformiteit vereist, via e-mail [email protected] Onderwerp: Product is defect
De klantenservice zal de klant specifieke richtlijnen geven voor elk product om de garantie te activeren. Efeel zal zo spoedig mogelijk reageren op de mededeling van de Klant en hem aangeven welke stappen hij vervolgens moet volgen.

12.8 In gevallen waarin de toepassing van de garantie voorziet in het retourneren van het product om het defect te herstellen, moet het product door de Klant worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en eventuele documentatie en accessoires). Om schade aan de originele verpakking te beperken, is het aan te raden deze in een andere doos te plaatsen. Het aanbrengen van etiketten of tape direct op de originele productverpakking dient te worden vermeden.

12.9 De reparatie zal zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De gemiddelde timing kan variëren van 15 tot 60 werkdagen. In geval van ongerechtvaardigde overschrijding van de termijn kan de Klant de vervanging van het goed of de ontbinding van het contract verlangen. Er kan geen schadevergoeding worden gevraagd voor enige vertraging in reparaties of vervangingen.

12.10 Als het defect niet wordt gevonden of als het geen non-conformiteit van het product zou moeten zijn, in overeenstemming met Wetsbesluit nr. 206/2005, zullen alle kosten van controle en reparatie aan de Klant in rekening worden gebracht, evenals alle andere kosten ( transport, etc..) uiteindelijk gedragen door gevoel. De garantie is ongeldig als het defect werd veroorzaakt door verwaarlozing of misbruik van de koper, fraude, vochtigheid of andere oorzaken die geen verband houden met fabricage- of productiefouten

13. Privacy

13.1 De door de Klant gevraagde en verstrekte persoonsgegevens tijdens het invullen van de Bestelmodule worden verzameld en verwerkt om aan de vraag van de Klant te voldoen en zullen in geen geval in licentie worden gegeven aan derden. Efeel garandeert zijn klanten de naleving van de regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens, onderworpen aan de privacycode uiteengezet in wetsdecreet nr. 196 van 30.06.2003 en latere wijzigingen.

14. Fouten en/of onnauwkeurigheden op de Site

14.1 Efeel spant zich voortdurend in om de online catalogus te controleren om fouten of onnauwkeurigheden te voorkomen. Het is echter mogelijk dat de Website fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat. Efeel behoudt zich daarom het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op de Website te corrigeren, zelfs nadat zij uiteindelijk een Bestelling heeft ontvangen. behoudt zich ook het recht voor om informatie op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.